Düşüş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düşüş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düşüş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yükseliş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düşüş kelimesinin anlamı:

isim Düşme işi:

      “Politikada iktidar antipatik olduğundan oradan düşüş insanı sempatik eder.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yükseliş kelimesinin anlamı:

isim Yükselme işi:

      “O şaşırtıcı yükselişten sonra düştüğü bu durum inanılır şey değil.” – Cahit Külebi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.