Duygusuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Duygusuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Duygusuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İçli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Duygusuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz:
      “Alığa döndüm, bir çuval pamuk kadar duygusuzum.” – Aka Gündüz

2. sıfat Katı yürekli, umursamaz, hissiz:
      “Doktorlukta fazla duygulu olmaya yer yoktur ama, duygusuz görünmeye de hiç!” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İçli kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş).

2. sıfat, mecaz Kolay duygulanıp incinen, duygulu, hisli:
      “Annem evlatlarının bu kayıtsızlığına karşı içli bir hâlde günden güne fazla üzülüyor ve bitiyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.