Düz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eğri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan:
      Düz tahta.

2. sıfat Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil:
      Düz çizgi.

3. sıfat Yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, müstevi.

4. sıfat Kısa ökçeli, ökçesiz (ayakkabı).

5. sıfat Yayvan, altı derin olmayan:
      Düz kayık. Düz tabak.

6. sıfat Kıvırcık veya dalgalı olmayan (saç).

7. sıfat Yalın, sade, süssüz:
      Düz bir anlatım.

8. sıfat Çizgisiz, desensiz ve tek renkli:
      Düz bir kumaş.

9. isim Engebesiz olan yer, düzlük, ova:
      “Kardaş gitmem Diyarbakır düzüne / Kızlar peri olsa bakmam yüzüne” – Halk türküsü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı:
      Eğri bir yol.

2. sıfat Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves:
      Eğri kılıç.

4. zarf Yanlış bir biçimde:
      “Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı.” – Memduh Şevket Esendal

5. isim Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi:
      Sıcaklık eğrisi. Hava nemi eğrisi.

6. isim, matematik Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.