Düzelmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düzelmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düzelmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fenalaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzelmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Düz duruma gelmek, düzleşmek:
      Burada toprak basıla basıla düzelmiş.

2. nesnesiz Kötü, bozulmuş bir durumdayken düzenli duruma gelmek:
      “Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez.” – Çetin Altan

3. nesnesiz Soğuk ve yağış azalmak.

4. nesnesiz Hasta iyileşmek:
      “Sen merak etme, yavrucak yakında düzelir.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fenalaşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Kötü bir duruma girmek:
      İş fenalaştı.

2. nesnesiz Hastanın durumu ağırlaşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.