Düzenli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düzenli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düzenli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çapraşık, Dağınık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzenli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam:
      “Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur.” – Samiha Ayverdi

2. sıfat Sistemli, nizamlı, metodik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çapraşık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Girift:
      “Çapraşık akıntılar birden düz yön aldı.” – Ruşen Eşref Ünaydın

2. sıfat, mecaz Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, karışık, muğlak:
      “Benimseyemediği çapraşık bir dünyanın binbir dolabı içinde bunalmış genç bir öğrenciyi hatırlatıyordu.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dağınık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geniş bir alana yayılmış olan.

3. sıfat Düzeni bozuk, düzensiz, karışık, gayrimuntazam:
      “Kadın yatağın içinde saçları dağınık, dimdik oturuyordu.” – Peyami Safa

4. sıfat Hoş görünmeyen, uyumsuz:
      “Bağırarak konuşmaktan hoşlanmaz, dağınık kıyafetle, kocasına bile görünmez bir kadın.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat, mecaz Düşüncelerini toparlayamayan:
      Şu anda kafam çok dağınık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.