Düzensizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düzensizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düzensizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asayiş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzensizlik kelimesinin anlamı:

isim Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık:

      “Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asayiş kelimesinin anlamı:

isim, (Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik:

      “Asayişi sağladığımdan emin olunca, gönül rahatlığı içinde yeniden odama, raporun başına dönüyorum.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.