Düzgün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Düzgün– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Düzgün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çarpık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzgün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğru ve pürüzsüz, muntazam:
      “Ayşe çayı demlemiş, düzgün dilimlerle francala kesiyordu.” – Cahit Uçuk

2. sıfat Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.

3. sıfat İyi:
      “Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil.” – Memduh Şevket Esendal

4. zarf Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde:
      Düzgün konuşuyor.

5. sıfat, matematik Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim):
      Düzgün çok yüzlü.

6. isim, eskimiş Fondöten.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çarpık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı:
      “İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu.” – Çetin Altan

2. sıfat, mecaz Kötü:
      “Böylesi anlarda, diziyi çarpık bir nazarla takip etmekten geri duramıyor.” – Elif Şafak

4. zarf, mecaz Aksi, ters, huysuz bir biçimde:
      “Nedense Makbule, bu davetten çarpık dönüyordu.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.