Efkârlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Efkârlanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Efkârlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Neşelenmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Efkârlanmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz  Tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek:

      “Mektup alır efkârlanırım / Rakı içer efkârlanırım” – Orhan Veli Kanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neşelenmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz ruma gelmek, şenlenmek, keyiflenmek:
      “Limonata bardaklarını içki kadehi gibi tokuşturarak fevkalade neşeleniyor görünür.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.