Eften Püften kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eften Püften– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eften Püften kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Özenli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eften Püften kelimesinin anlamı:

sıfat Baştan savma yapılmış, dayanıksız, derme çatma, çürük, değersiz:

      Eften püften bir iskele.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özenli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı.

2. sıfat Özenle çalışan (kimse).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.