Eğdirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğdirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğdirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğrultmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğdirmek kelimesinin anlamı:

-i Eğik duruma getirmek, getirtmek:

      “Eğdirme fesini yâr yâr kalkar da giderim” – Halk türküsü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğrultmak kelimesinin anlamı:

1. -i Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek:
      “Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı.” – Tarık Buğra

2. -i Düzeltmek:
      Yanlışları doğrultmak.

4. -i, halk ağzında Yön bulmak:
      Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim.

5. -i, halk ağzında Para sağlamak, kazanmak:
      “Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.