Eğik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan.

2. sıfat Bükülmüş:
      “Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı.” – Ömer Seyfettin

3. sıfat Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev.

4. isim, matematik Dik veya paralel olmayan doğru.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

2. sıfat Yatık durmayan, sert:
      Dik saç.

4. sıfat Sert (bakış).

5. sıfat Ters, aksi (söz).

6. sıfat Kaba, yersiz (davranış):
      “Kaba denilecek kadar ani ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı.” – Halide Edip Adıvar

7. sıfat, matematik Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş:
      Dik açı. Dikdörtgen. Dik yamuk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.