Eğitimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğitimli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğitimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yabanıl

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğitimli kelimesinin anlamı:

sıfat Eğitim görmüş, eğitilmiş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yabanıl kelimesinin anlamı:

1. sıfat İlkel yaşayan (kimse), yabani, vahşi.

2. sıfat, bitki bilimi İnsan bakımı ile yetişmemiş (bitki).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.