Eğlenceli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğlenceli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğlenceli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üzücü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğlenceli kelimesinin anlamı:

sıfat Eğlendiren, hoşa giden:

      “Yolculuğumuzun en eğlenceli gecesini orada geçirdik.” – Azra Erhat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzücü kelimesinin anlamı:

sıfat Üzüntü veren, acıklı:

      Üzücü bir durum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.