Eğlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğlenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıkılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğlenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Neşeli, hoşça vakit geçirmek:
      “Masadakiler eğlenirlerken vali dalgınlaşmıştı, pek dinlemiyordu konuşulanları.” – Ayşe Kulin

2. -le Bir kimsenin herhangi bir kusuru veya zayıf noktası ile alay etmek:
      “Yalnız bunları sordu ve inan ki benimle eğlendi.” – Memduh Şevket Esendal

3. nesnesiz Bir yerde durmak, beklemek, tevakkuf etmek:
      “Yemen’e gönderilirken Beyrut’ta bir hafta eğlenmiş hem şehri görmüş hem de Cebel köylerinde gezintiler yapmıştı.” – Refik Halit Karay

4. nesnesiz Oyalanmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıkılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sıkma işi yapılmak:
      Çamaşırlar sıkıldı.

2. -den Can sıkıntısı duymak:
      “Ama lunaparkların işlemeli dönme dolaplarına bakmaktan hiç sıkılmadı.” – Adalet Ağaoğlu

4. nesnesiz Sıkıntıya düşmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.