Eğlenti kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğlenti– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğlenti kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üzüntü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğlenti kelimesinin anlamı:

isim Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı:

      “Dün geceki heyecan bir eğlenti coşkunluğu idi.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzüntü kelimesinin anlamı:

isim Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, gam(I), teessür:

      “Beni sevmiyor, yeniden zihnimi kurcalamak, sinirlerimi üzüntü içinde bırakmak istiyor.” – Etem İzzet Benice

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.