Eğreti kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğreti– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğreti kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Esas

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğreti kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat:
      “O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu.” – Attila İlhan

2. sıfat İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan:
      “Konuk kadının durgunluğu evdeki tedirginliktendi, iğne üstünde oturuyormuşçasına eğretiydi duruşu.” – Burhan Günel

3. sıfat Takma:
      Eğreti diş. Eğreti bacak.

4. sıfat Belli belirsiz.

5. sıfat Uyumsuz, yakışmamış.

6. zarf İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir biçimde:
      “Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde.” – Zeyyat Selimoğlu

7. zarf Üstünkörü, ciddiye almadan:
      “Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun.” – Samiha Ayverdi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esas kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.

2. isim Bir iş veya sözde doğru biçim:
      Bu işin esası böyle değil.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.