Eğrilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eğrilmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eğrilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğrulmak, Düzelmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğrilmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Eğri duruma gelmek:

      “Bardağı bırakırken masa eğrilir gibi oldu.” – Yusuf Atılgan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğrulmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek.

2. nesnesiz Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek:
      “Sırtı dönük orta yaşlı adam doğruldu.” – Yusuf Atılgan

3. -e Yönelmek:
      “Çocuk hızlı, paytak adımlarla parkın kapısına doğruldu.” – Sait Faik Abasıyanık

4. nesnesiz, mecaz Yeniden güçlenmek, kalkınmak.

5. nesnesiz, halk ağzında Para sağlanmak, kazanılmak:
      Nasıl, gündelik doğruldu mu?

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzelmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Düz duruma gelmek, düzleşmek:
      Burada toprak basıla basıla düzelmiş.

2. nesnesiz Kötü, bozulmuş bir durumdayken düzenli duruma gelmek:
      “Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez.” – Çetin Altan

4. nesnesiz Hasta iyileşmek:
      “Sen merak etme, yavrucak yakında düzelir.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.