Ehemmiyetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ehemmiyetli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ehemmiyetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Önemsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ehemmiyetli kelimesinin anlamı:

sıfat Önemli:
      “Bir cemiyetin ilerlemesi, neyin ehemmiyetli olduğunu bilmeye bağlıdır.” – Mehmet Kaplan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Önemsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Önemi olmayan, ehemmiyetsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.