Ehliyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ehliyet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ehliyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yetersizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ehliyet kelimesinin anlamı:

1. isim Sürücü belgesi.

2. isim Ustalık, uzluk:
      “Üstat, ehliyetin son olgunluk merhalesini ifade ettiğinden yaş, baş ve sakal mefhumlarını da ihtiva ederdi.” – Ahmet Haşim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetersizlik kelimesinin anlamı:

isim Yetersiz olma durumu, kifayetsizlik:
      “Bazı işlerde konuşmanın yasak edilmesi, dilin toptan yetersizliğini belgelemez.” – Nermi Uygur

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.