Ehven kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ehven– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ehven kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fahiş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ehven kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Zararı az, en zararsız:
      Bütünlemeye kalmak, sınıfta kalmaktan ehvendir.

2. sıfat, eskimiş Ucuz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fahiş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla.

2. sıfat, eskimiş Ahlaka ve törelere uygun olmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.