Ekim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ekim– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ekim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Biçim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ekim kelimesinin anlamı:

1. isim Ekme işi:
      “Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı.” – Ömer Seyfettin

2. isim Yılın onuncu ayı, teşrinievvel.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Biçim kelimesinin anlamı:

isim Biçme işi:
      “Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.