Ekşi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ekşi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ekşi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ekşi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sirke veya limon tadında olan.

2. isim Bu tadı veren şey:
      Bu yemeğin ekşisi fazla kaçmış.

3. sıfat, mecaz Uygunsuz, yakışıksız:
      “Bu ekşi sözler, bu dik bakışlar, tabii hiç hoşlarına gitmedi.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tatlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şeker tadında olan:
      Tatlı elma. Tatlı nar.

2. sıfat Acı olmayan, acı karşıtı:
      Tatlı salatalık. Tatlı su.

4. sıfat, mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren:
      “Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. sıfat, mecaz Sevimli, hoş:
      “Görüp de sevmemek ne mümkün seni / Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin” – Orhan Seyfi Orhon

6. zarf, mecaz Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla:
      Ne tatlı bakıyordu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.