Eksilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eksilmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eksilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çoğalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eksilmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, fazlalaşmak, ziyadeleşmek:
      “Ansızın aşağıda ayak sesleri, uğultular çoğaldı.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çoğalmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, fazlalaşmak, ziyadeleşmek:
      “Ansızın aşağıda ayak sesleri, uğultular çoğaldı.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.