Eli açık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eli açık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eli açık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cimri, Pinti

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eli açık kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz  Cömert:
      “Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü.” – Sabahatt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cimri kelimesinin anlamı:

sıfat Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pinti kelimesinin anlamı:

sıfat Aşırı derecede cimri, hasis.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.