Eli Selek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eli Selek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eli Selek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eli Sıkı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eli Selek kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz

Eli açık, cömert (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eli Sıkı kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Cimri:

      “Senin gibi elleri sıkı birkaç pansiyonerimiz daha vardır.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.