Elverişsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Elverişsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Elverişsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uygun, Müsait

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Elverişsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Uygun olmayan, uygun gelmeyen:
      “En elverişsiz noktada idi ama ister istemez döndü.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uygun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip:
      “Ne var ki bunları şimdiye kadar kimseye anlatmadığım için uygun ifadeyi bulmakta zorlanıyorum.” – İhsan Oktay Anar

2. sıfat Elverişli, yarar, müsait, muvafık:
      “Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Müsait kelimesinin anlamı:

1. sıfat Uygun, elverişli:
      “Asla hissîliğe, ılık ve yumuşak duygulara müsait değiliz.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.