Elzem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Elzem– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Elzem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gereksiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Elzem kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş,Çok gerekli, vazgeçilmez:
      “Hükmün muteber olması için ittifakla alınması elzemdir.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gereksiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz:
      “Bizim aramızda, birbirimiz hakkında çok şey bilmek gereksiz olduğu gibi tehlikelidir de.” – Reha Mağden

2. zarf Boş yere.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.