Emek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Emek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Emek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tembellik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Emek kelimesinin anlamı:

1. isim Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, mesai, zahmet:
      “Ücret emeğin karşılığıdır.” – Anayasa

2. isim Uzun ve yorucu, özenli çalışma:
      “Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir.” – Hüseyin Cahit Yalçın

3. isim, toplum bilimi İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tembellik kelimesinin anlamı:

1. isim Tembel olma durumu, atalet.

2. isim Tembelce davranış, atalet:
      “Zaten bu şair milletinin tembelliği dillere destandır.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.