Emir Almak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Emir Almak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Emir Almak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Emretmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Emir Almak kelimesinin anlamı:

talimat almak:
      “Validen sert bir emir aldım.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Emretmek kelimesinin anlamı:

-e Buyurmak, emir vermek:

      “Bunu böyle istiyorum ve böyle emrediyorum.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.