En kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –En– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

En kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre En kelimesinin anlamı:

isim Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı:
      Kumaşın eni. Yolun eni. Kâğıdın eni.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boy kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık:
      “Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi.” – Ömer Seyfettin

2. isim Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı:
      Kitabın boyu. Tablonun boyu.

4. isim Kumaş için ölçü:
      Bu elbiseye iki boy yeter.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.