Engelsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Engelsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Engelsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zorlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Engelsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Engeli olmayan, mâniasız.

2. zarf Engeli, sıkıntısız, sakıncası olmayan bir biçimde:
      “Dünyaya ne yapmak için gelmişse engelsiz, parazitsiz kendini o işe adayabiliyor.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zorlu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Güçlü, kuvvetli, şiddetli:
      Zorlu bir yağmur.

2. sıfat Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse):
      “Ne zorlu bir amir olduğunu daha ilk gününden belli etti.” – Haldun Taner

4. sıfat Zorbalık yapan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.