Engin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Engin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Engin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sınırlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Engin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi:
      “O engin denize benzersin ki yavaş yavaş coşar ve coşunca da pek hırçın olursun.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. isim Açık deniz:
      “Enginden dönen deniz kuşları sessiz kanatlarıyla başımın üstünde dolaşıyorlar.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sınırlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu.

2. sıfat Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli, limitet:
      “Bizim divan edebiyatımızın da halk edebiyatımızın da konuları sınırlıdır.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    tdk engin