Engin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Engin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Engin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Toy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Engin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş:
      Ergin yemiş. Ergin ekin.

2. sıfat, hukuk Kişisel haklarını kendi kullanabilmesi için yasanın gösterdiği on sekiz yaşına gelmiş olan (kimse), reşit:
      “Oğlunun bilgin, ergin, akıllı uslu olmasını istiyordu.” – Nezihe Araz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toy kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan.

2. sıfat Deneyimsiz, acemi, çaylak:
      “Meslektaşlarım, kim bilir, beni ne kadar bilgisiz ve toy bulacaklardı?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.