Erkli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Erkli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Erkli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İktidarsız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erkli kelimesinin anlamı:

sıfat Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, nüfuzlu, muktedir, kadir.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İktidarsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz.

2. sıfat Cinsel gücü yetersiz (erkek).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.