Ermek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ermek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ermek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gecikmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ermek kelimesinin anlamı:

1. -e Erişmek:
      “Nereden geldiğini anlamadığı bir ataklığa ermişti.” – Necati Cumalı

2. -e Kavuşmak.

3. -e Yetişip dokunmak:
      Eli tavana ermek.

4. nesnesiz İnsan veya bitki büyüyüp gelişmek, yetişmek.

5. nesnesiz Ürün olgunlaşmak:
      “Arpalar erdi de gelin, girdik yolmaya” – Halk türküsü

6. nesnesiz, din bilgisi Kendini Tanrı yoluna vermiş kimse insanüstü kutsal bir aşamaya erişmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gecikmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Geç kalmak, herhangi bir işi kararlaştırılan zamandan sonra yapmak:
      “Tepeden tırnağa çamura, toza batmış, dize kadar çemrek kalabalığı görenler, bunda bir iş, mühim bir iş olduğunu anlamakta gecikmediler.” – Yaşar Kemal

2. nesnesiz Bir taşıt zamanında kalkamamak veya zamanında varamamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.