Erteleme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Erteleme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Erteleme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Önceleme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erteleme kelimesinin anlamı:

isim Ertelemek işi, tehir, tecil, talik:

      “Bu çeşit projeleri hep çekmelerin en altına sürüp erteleme yolunu tutuyorlardı.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Önceleme kelimesinin anlamı:

isim Öncelemek işi, lanse.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.