Ertelemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ertelemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ertelemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Öne Almak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ertelemek kelimesinin anlamı:

-i Sonraya bırakmak, tehir etmek, tecil etmek, talik etmek:

      “Biraz da Mine’nin etkisiyle bu soruyu yanıtlamayı erteledim.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öne Almak kelimesinin anlamı:

bir şey veya bir kimseye öncelik tanımak:
      “Sıraya koyunca en önemlisini öne almak lazım geldi.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.