Esas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Esas– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Esas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yedek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esas kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.

2. isim Bir iş veya sözde doğru biçim:
      Bu işin esası böyle değil.

3. sıfat Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi:
      Esas düşünce. Esas görev.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yedek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı.

2. sıfat Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan:
      “Demir çekme kapının yedek anahtarını ona armağan edip usulca cebine soktu.” – Lâtife Tekin

4. isim Hayvanı yedeğe alan ip, yular.

5. isim, edebiyat Redif.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.