Esir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Esir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Esir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Özgür

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esir kelimesinin anlamı:

1. isim Tutsak:
      “Meyhaneden çıktığında sarhoş kafayla bir esir gemisine binmiş, güvertede sızıp kalmıştı.” – İhsan Oktay Anar

2. isim Köle.

3. isim, mecaz Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse:
      Onun güzelliğinin esiri oldular.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özgür kelimesinin anlamı:

1. sıfat Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür:
      “Muallim Naci’den önceki çevirmenler de çok özgür bir çeviriden yanadırlar.” – Salâh Birsel

2. sıfat Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke).

4. sıfat Tutuklu olmayan, serbest, hür.

5. sıfat Başkasının kölesi olmayan, hür.

6. sıfat Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen:
      Özgür basın. Özgür girişim.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.