Esirgemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Esirgemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Esirgemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Feda Etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esirgemek kelimesinin anlamı:

1. -i, -den Korumak, himaye etmek, vikaye etmek:
      “Senin genç, temiz ve fedakâr ruhunu bu felaketten esirgemek isterim.” – Hüseyin Cahit Yalçın

2. -i, -den Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak:
      “Hemşiremden esirgediğiniz şeyi ben kabul edecek kadar alçalmadım.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Feda Etmek kelimesinin anlamı:

kıymak, gözden çıkarmak:
      “Her şeyi feda ederek onun peşine takılmış.” – Hüseyin Cahit Yalçın

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.