Eşitsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eşitsizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eşitsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Denk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eşitsizlik kelimesinin anlamı:

isim İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık:

      “Köy öğretmeni, köy çocuğunun zekâsını geliştirmeye ehemmiyet vermekle bu eşitsizliği telafi edebilir.” – Mehmet Kaplan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Denk kelimesinin anlamı:

1. isim Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri:
      Yükün bir dengi fasulye, bir dengi nohut.

2. isim Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya:
      “Denklerin üstünde zayıf bir delikanlı hazin bir ayrılık türküsü çağırıyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.