Esmer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Esmer– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Esmer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sarışın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esmer kelimesinin anlamı:

1. isim Siyaha çalan buğday rengi.

2. isim Kurşuni renk:
      “Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi ve ayaz insanın yüzünü ısırıyordu.” – Tarık Buğra

3. sıfat Bu renkte olan:
      “Esmer yüzünün hafifçe kızardığını, gözlerinin garip bir ışıkla yanmaya başladığını görüyoruz.” – Esat Mahmut Karakurt

4. sıfat Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız:
      “Bir düğün dansında ayaklarının pırıltısını seyrettiği esmer kızla evlendi.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sarışın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sarı saçlı ve ak tenli (kimse):
      “Yanımdakilerden bu sarışın ve kibar tavırlı paşanın kim olduğunu sordum.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. sıfat Sarıya yakın renkli:
      “Sarışın bir kış güneşi maviyi billurlaştırıyor, bulutları pamuk yığınlarına çeviriyordu.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.