Esnek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Esnek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Esnek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Katı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esnek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki:
      Çelik ve kauçuk çok esnek cisimlerdir.

2. sıfat, mecaz Değişik yorumlara elverişli.

3. sıfat, mecaz Görüş ve tutumlarında katı olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Katı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sert, yumuşak karşıtı:
      “Bu hâl, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat, mecaz Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim:
      Katı yürekli. Katı davranış.

4. sıfat, fizik Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.

5. zarf, eskimiş Çok, aşırı derecede:
      “Susadım ol dem hararetten katı / Sundular bir cam dolusu şerbeti” – Süleyman Çelebi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.