Essah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Essah– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Essah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yalan, Yanlış

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Essah kelimesinin anlamı:

sıfat Doğru, gerçek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalan kelimesinin anlamı:

1. isim Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır:
      “Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski Şarklılardır.” – Ahmet Haşim

2. isim Yalancı kimse:
      Yalansın bizim oğlan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanlış kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata:
      “Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım.” – Nazlı Eray

2. sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı:
      “Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı.” – Aka Gündüz

3. zarf Hatalı bir biçimde:
      “Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.