Eşsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eşsizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eşsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Benzerlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eşsizlik kelimesinin anlamı:

isim Eşsiz olma durumu:

      “Öldükten sonra övülür, göklere çıkartılır, eşsizliği, benzerliği belirtilir.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Benzerlik kelimesinin anlamı:

1. isim Benzer olma durumu:
      “Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim, matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.