Etken kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Etken– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Etken kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Edilgen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Etken kelimesinin anlamı:

1. isim Etki eden şey, faktör:
      “Bu sanatçıların çoğunun başarısında dış ülkelerde edindikleri sahne görgü ve kültürü etken olmuştur.” – Metin And

2. isim, kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir.

3. isim, dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı:
      Kırmak, bilmek etken fiillerdir.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Edilgen kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı.

2. isim, dil bilgisi Edilgen fiil.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.