Evla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Evla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Evla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kötü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evla kelimesinin anlamı:

sıfat Daha iyi, yeğ:

      “Bir şeyi bilmek, onun cahili olmaktan evladır, diyen bir hadis vardır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötü kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı:
      “Hamakat, dalalet ve kötü niyetin bu kadarına söylenebilecek bir şey yoktur.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Zararlı, tehlikeli:
      Kötü adam.

4. sıfat Kaba ve kırıcı:
      “Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.

6. zarf Aşırı, çok:
      Kız, oğlana kötü tutuldu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.