Evlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Evlenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Evlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boşanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evlenmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz  Erkekle kadın, aile kurmak için yasaya uygun olarak birleşmek, izdivaç etmek:
      “Öyle olmasa Musa ile evlenmez, talipleri içinde en beğendiği İsa’nın İstanbul’dan dönmesini beklerdi.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşanmak kelimesinin anlamı:

1. -den Karı ve koca mahkeme kararı ile birbirinden ayrılmak:
      “Ne oldu da kocasından boşandı, sen anladın mı?” – Memduh Şevket Esendal

2. -den Hayvan, başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak.

4. nesnesiz Baskı altında gergin duran bir şey, birden ve hızla kurtulmak:
      “Vecihe, fazla kurulmuş bir zemberek şiddetiyle boşandı.” – Reşat Nuri Güntekin

5. nesnesiz Kapalı bir yerde bulunan insanlar birden dışarı çıkmak:
      “Yoksa tımarhane mi boşanmıştı?” – Ömer Seyfettin

6. nesnesiz, mecaz Dertlerini, yakınmalarını anlatmak.

7. -den, halk ağzında Sıyrılmak, kurtulmak:
      “Sabırsız ellerle acele acele üst başından boşandı ve çıplak olarak denize atladı.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.