Evli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Evli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Evli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bekar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Evlenmiş olan (kadın veya erkek):
      “İlk tanıştığı adamlara derhâl evli olup olmadıklarını sorar.” – Refik Halit Karay

2. sıfat Herhangi bir sayıda ev bulunan (yer):
      Yirmi evli bir sokak.

3. sıfat Evi olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bekar kelimesinin anlamı:

1. isim Evlenmemiş kimse:
      “Bekârdı, evlenmeye vakit bulamamıştı.” – Ömer Seyfettin

2. isim Evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız yaşayan kimse.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.