Ezel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ezel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ezel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ebet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ezel kelimesinin anlamı:

isim Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik:

      “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım” – Mehmet Akif Ersoy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ebet kelimesinin anlamı:

isim Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk:

      “İşte bu, ezelden bilinmemiş, ebede kadar bilinmeyecektir.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.